ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchHebrewRussian

איטום דליפות

לאטום טוב יותר דליפות ואקום ולחסוך כסף! מערכות ללא דליפות זולות יותר לרכישה ולהפעלה – והן גם מגנות על הסביבה.

דליפות שניתן למנוע במערכות ואקום בתהליכי ייצור בתעשייה נובעות מכך שמשאבות ואקום רבות גדולות יתר על המידה וללא צורך – והדור החדש של משאבות ואקום "יבשות" מבליט בעיה זו עוד יותר.

חשוב לתכנן נכון כדי שהמשאבה תתפקד במיטבה בתהליך הייצור

מערכות ואקום רבות המשמשות בתהליכי ייצור בתעשייה, הן לעיתים גדולות מדי באופן משמעותי ביחס למשימות שאותן הן נועדו לבצע. ולפיכך הן פועלות הרבה מתחת לרמת היעילות המיטבית שלהן. כיוון שהמתכננים לא מקדישים לעיתים מספיק תשומת לב לתוצאות הנובעות מעומסי גז בלתי דחיסים ולהשפעתם על הכלת קיטור בתהליך העיבוד. במצב שכזה דליפת אוויר היא גורם הצרות הראשי.

גזים בלתי דחיסים במערכות ואקום תהליכיות אינם רצויים

גזים בלתי דחיסים במערכות ואקום תהליכיות אינם רצויים כיוון שהם:

 • מגדילים את הקיבולת הנדרשת של המערכת, במיוחד של משאבת הוואקום, ובכך מגדילים הן את עלויות ההשקעה והן את עלויות ההפעלה;
 • מקטינים את היעילות של המעבים בתהליך העיבוד, מצמצמים השבה של חומרים ממיסים ומגדילים את העלויות;
 • מגדילים את פליטת הקיטור מהמערכת, ובכך מגבירים לעתים קרובות את זיהום הסביבה.

מזעור העומס הבלתי-דחיס על המערכת, במיוחד על-ידי צמצום דליפות אוויר, יכול להקטין את כל שלושת התוצאות האלה.

בעיה זו מובלטת על-ידי הדור החדש של משאבות ואקום "יבשות" שלא משתמשות במים או בשמן, וכך לא יוצרות שפכים משלהן – שלא כמו מקורות ואקום מסורתיים, כגון משאבות טבעת מים במעבר יחיד ומשאבות סילון (אג'קטורים) שפועלות על קיטור. ברור שלמקור ואקום שמטבעו אינו מזהם יש יתרון מוגבל אם מערכת ואקום דולפת ממשיכה לפלוט קיטור בתהליך העיבוד ביחד עם הגזים הבלתי דחיסים.

אוויר הדולף לתוך המערכת מעמיס על התפוקה הנצרכת בשתי דרכים. ראשית, המשאבה צריכה להוציא את האוויר הנוסף כדי שתוכל לשמור על לחץ התפעול הנצרך: בלחץ של 20 מיליבר כל 1 ק"ג/שעה של אוויר הדולף לתוך המערכת צריך 40 מ"ק/שעה נוספים של קיבולת משאבה כדי להוציאו, ובלחץ של 5 מיליבר, כמות זו עולה ל-160 מ"ק/שעה.

שנית, האוויר העובר במעבים מכל סוג שהוא במעלה המשאבה הופך לרווי בקיטור תהליכי, ומצב זה מגביר גם הוא את העומס. אם טולואן (מטיל-בנזין), לדוגמה, מעובה בטמפרטורה של -5°C ובלחץ של 20 מיליבר, כל 1 ק"ג/שעה של אוויר נושא 1.7 ק"ג/שעה של טולואן מחוץ למעבה, ומצב זה מגביר את קיבולת המשאבה הנדרש ב- 20 מ"ק/שעה נוספים. אם כן, בלחץ של 20 מיליבר, העלייה של 1 ק"ג/שעה בדליפת אוויר הובילה לסך הכול 60 מ"ק/שעה עלייה בקיבולת המשאבה הנדרשת.

גזים בלתי דחיסים מחלישים את היעילות של מעבים תהליכיים כיוון שהקיטור המיוצר עם הגז הבלתי-דחיס אינו זמין עוד להשבה, כך שחלק קטן יותר מהקיטור יכול להתעבות ולחזור לשימוש בתהליך העיבוד.

המשוואה לחישוב המסה של קיטור המשויכים לגזים הבלתי-דחיסים היא:

(1)   mv = mg(mv/mg)(Py/Pg)

כאשר:

mv = קצב זרימת מסה של קיטור מחוץ למעבה

mg = קצב זרימת מסה של גז בלתי-דחיס מחוץ למעבה

mv = מסה מולארית של קיטור

mg = מסה מולארית של גז בלתי-דחיס

pv = לחץ קיטור של ממיס בטמפרטורת פליטה של המעבה

pg = לחץ חלקי של גז בלתי-דחיס (= ptot – pv)

בדוגמה שלנו של מעבה המסיר טולואן בטמפרטורה של -5°C ובלחץ של 20 מיליבר, לחץ הקיטור של טולואן הוא 7 מיליבר ולכן כמות הטולואן המוסרת על-ידי גז בלתי-דחיס היא:

(2)   mv = 1(92/29)(7/(20-7)) = 1.7

כלומר, 1.7 ק"ג טולואן/ק"ג אוויר

ניתן להשתמש באותה משוואה לחישוב כמות אדי הממסים שנפלטים לאטמוספרה במורד זרם משאבת הוואקום. בטמפרטורה של 20°C ובלחץ כולל של 1 בר, למשל, לחץ הקיטור של טולואן הוא 31 מיליבר וכמות הטולואן הנפלטת היא:

(3)   mv = 1(92/29)(31/(1013-1)) = 0.1

כלומר, 0.1 ק"ג טולואן/ק"ג אוויר

ממשוואה מס' 1 ניתן לראות בבירור שהעלייה בלחץ במפלט המעבה מגבירה את כמות הממיסים המושבים ומקטינה את הפליטות לאטמוספרה. מצב זה קורה גם במעבה שפועל מעל ללחץ אטמוספרי. משאבת הוואקום היבשה Edwards DP160V, למשל, יכולה לפרוק מול לחץ נגדי של 0.3 בר g (1.3 בר a), ובלחץ זה כמות הטולואן הנפלטת צונחת ל-0.08 ק"ג/ק"ג אוויר. בממסי לחץ קיטור גבוה השפעה זו ניכרת עוד יותר: פליטת מתילין כלוריד בטמפרטורה של 20°C ובלחץ אטמוספרי, למשל, היא 2.4 ק"ג/ק"ג אוויר, ואילו בלחץ של 1.3 בר היא צונחת ל- 1.5 ק"ג/ק"ג אוויר.

דליפת אוויר היא העומס הבלתי-דחיס המשמעותי ביותר על רוב מערכות הוואקום התהליכיות, אך עם מעט תשומת לב ניתן בדרך כלל לצמצם אותה באופן משמעותי. יש לתת את הדעת לדליפות כבר בשלב התכנון, כיוון שהערכות של "תרחישים הגרועים ביותר" יובילו למערכת ואקום גדולה מדי. יצרנים של ציוד תהליכי צריכים לספק מידע על דליפות אוויר, ואם המערכת מיועדת למפעל קיים, יש לקבוע את דליפת האוויר בפועל באמצעות בדיקת עליית לחץ. הערכות על פי עקרונות מנחים נוטות תמיד לשגות לכיוון השמרני, ויש להשתמש בהן רק כאשר לא ניתן להשיג מידע ממשי.

בשלב בחירת הציוד:

 • יש להשתמש בכלים תהליכיים באיכות גבוהה שמתאימים לפעולה בוואקום. יש להשיג את נתוני היצרנים לגבי דליפת אוויר בכלים שלהם, ולהשתמש בהם כאחד מהקריטריונים לבחירת ציוד. יש להשתמש בשסתומים שתוכננו לעבודה בוואקום – בדרך כלל שסתומים אלה לא כוללים שסתומים שנאטמו באמצעות בלוטות דחוסות packed glands;
 • יש למזער את מספר חיבורי הציוד ולהשתמש במבנים מרותכים בכל מקום שהדבר אפשרי. כאשר חיבורי צינורות הם הכרחיים, יש להשתמש בטבעות איטום O-ring המותאמות לשימוש בוואקום. באטמים בצורת ספירלה יש יותר דליפות מאשר בטבעות איטום O-ring , אך אם חייבים להשתמש בהם, יש להבטיח שלאוגנים יש את גימור המשטח המומלץ על-ידי היצרן לפעולה בוואקום (בדרך כלל 2µm rms). בחיבורים מתוברגים יש להשתמש בחוטים מחודדים ולא מקבילים;
 • יש לבדוק את איטומי הציוד באופן קבוע, ולהחליף אותם ברגע שהם מתחילים להישחק;
 • יש לבדוק באופן קבוע אם יש דליפות במערכת על-ידי מדידת קצב עליית הלחץ, ולבצע פעולות תחזוקה כאשר קצב הדליפה מגיעה לערך שנקבע מראש

דליפות אוויר אינן המקור היחיד של גזים בלתי-דחיסים – ושיטות הטובות לשליטה בוואקום

לפעמים אוויר או חנקן מוכנסים במכוון כדי למנוע התעבות במשאבה. הכנסת תוספת גזים לצורך זה נדרשת לעיתים נדירות במשאבות יבשות, שנוטות לפעול בטמפרטורות מעל 100°C. אם אין דרישה מוחלטת להוספת גזים, לא כדאי לעשות זאת.

הקזת אוויר או חנקן משמשת אף היא לעתים קרובות כדי לשלוט בלחץ, למנוע התהוות חללים במשאבות טבעת מים או כדי לשפר את מאפייני הטיפול בקיטור של משאבות באיטום שמן. יש להימנע מכך. שיטות טובות יותר לשליטה בוואקום הן:

 • השנקה: משאבות יבשות מסוימות יפעלו בשמחה נגד כניסה סגורה, כך ששסתום בקרה בכניסה יהפוך לשיטה מעשית של שליטה בלחץ. כאשר משאבה יבשה משמשת במשולב עם מגבר מתח מכני, ישנה אפשרות להציב את שסתום הבקרה בין המשאבה ומגבר המתח, ואז יש לנו יתרון בזכות זה שהלחץ כאן גבוה יותר, ואז השסתום יכול להיות קטן וזול יותר;
 • הנעה במהירות משתנה: משאבות מכניות מתאימות מאוד לשימוש בהנעות במהירות משתנה. המשאבה היבשה עצמה או מגבר מתח מכני ניתנים להפעלה מהנעה הופכית, ומעניקים שליטה בלחץ על-ידי שינוי הקיבולת של המשאבה או השילוב.
  תכנון קפדני ובחירת ציוד זהירה יכולים להפוך מערכת ואקום לחסכנית יותר, לשפר את ביצוע התהליך ולצמצם את הפליטות.

היתרונות שמציעה לכם חברת SDA-TECH

 • מתן מענה מידי לצרכים שונים והתאמת ציוד הולם לכל דרישה.
 • תיקון ואחזקה שוטפת לכל סוגי המשאבות ו חברות אחרות.
 • אספקת כל סוגי המשאבות ושילובן האופטימלי במערכות קיימות או חדשות.
 • ייצוג חברות בינלאומיות מובילות בתחום הספקת משאבות וציוד נלווה.
 • מתן ייעוץ טכני-והנדסי ברמה גבוהה.

מוצרי הדגל שלנו

מוצרי הדגל שלנו כוללים:

ייעוץ בתיכנון הזמנת משאבה ולתמיכת הלקוחות

רוצים לדעת עוד על ייעוץ בתיכנון הזמנת משאבה מתוכננת ותפורה לדרישותיכם? אנחנו בחברת SDA-TECH מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר עכשיו דרך האתר ומציעים לכם את השירות האמין ביותר לכל סוגי משאבות הואקום הקיימות היום במפעלים ובמעבדות. צוות החברה שלנו מביא איתו ניסיון של למעלה מ-20 שנה וידע מקצועי אשר יסייע לכם לתכנן ולהזמין את משאבת הואקום המתוכננת ותפורה לצרכיכם בזמן הקצר ביותר. אנו יודעים שכל יום שמשאבת ואקום מושבתת הנו קריטי לתפעול מפעלכם או המעבדה שלכם, ונעשה הכל על מנת לבצע את העבודה במהירות וביעילות. לקוח מצליח הוא גם הצלחתנו!

אל תמתינו , התקשרו עכשיו למספר הטלפון המופיע באתרפנו אלינו בווטסאפ, או שלחו אלינו הודעה בדף צור קשר, ותוכלו לתכנן ולהזמין אליכם את המשאבות הואקום הטובות ביותר והשירות הטוב ביותר.

טיפול בגז פליטה

טיפול בגז פליטה EXHAUST GAS TREATMENT פינוי גז תהליכי חשוב מאד עבור תעשיות מוליכים למחצה, פוטו-וולטאיות, תרופות או כימיות.  בתחום הפחתת גזי פליטה אנו משרתים

פינוי ציוד משומש

מחפשים לפנות את המחסן ולמכור את הציוד שאינו בשימוש או קבלת מזומן עבור משומש בקניית משאבה חדשה או משופצת? חברת SDA-TECH מציעה לך תמורה עבור

מכונות לאריזות וואקום

מכונות לאריזות וואקום כאשר מוצר ארוז בוואקום עם מכונת אריזה בוואקום, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהוא מוגן מההשפעות המזיקות של הסביבה החיצונית. מכונות אריזה

שוק משאבות הואקום

אם אתה מעוניין בחדשות החמות ביותר בשוק משאבות הוואקום? הגעת למקום הנכון! מניתוח של מיטב המומחים בעולם, עולה כי שוק משאבות הואקום המעבדתיות צפוי לעלות

פילטרים למשאבות

פילטרים למשאבות וואקום חברת SDA-TECH מספקת ומטפלת בפילטרים למשאבות ואקום של כל היצרנים המובילים בעולם. חברתנו תומכת טכנית בתעשיית הסינון והטיהור כבר למעלה מעשור. תעשיה

משאבת וואקום

מחפשים לרכוש משאבת וואקום חדשה או משופצת? הגעתם למקום הנכון! משאבת וואקום משמשת למגוון יישומים במפעלי תעשיה כגון אחסון ודחיסה של חומרים אורגניים, ייבוש בהקפאה

משאבות Mencarelli

מה חשוב לדעת על משאבות ואקום של מנקרלי פומפה א-וולוולה Mencarelli Pompe e Valvole ? מנקרלי פומפה א-וולוולה Mencarelli Pompe e Valvole היא חברה איטלקי

משאבות ULVAC

מה כדאי לדעת על משאבות ואקום אולוואק ULVAC Vacuum? ULVAC אולוואק הוא תאגיד יפני בין לאומי, המתמחה בציוד ואקום ומוצרים נלווים, שמרכזו העולמי נמצא בצ'יגסאקי,

משאבות ואקום לתעשיה הבטחונית

משאבות ואקום לתעשיה הבטחונית חברת SDA-TECH מצדיעה לתעשיות הבטחוניות בישראל שעובדות סביב השעון 24/7 לספק את צרכי הבטחון של ישראל. תעשייה זו נועדה לתת מענה

משאבות ואקום לסיבי פחמן

חשיבות משאבות ואקום לייצור סיבי פחמן (קרבון פייבר Carbon fiber) סיבי פחמן (קרבון פייבר Carbon fiber) משמשים לתעשיות רחפנים, מל"טים, רכבים ועוד. קיימת חשיבות עליונה

משאבות Rietschle

מה כדאי לדעת על משאבות אלמו ריטשלה Elmo Rietschle? המותג אלמו רישלה Elmo Rietschle נוצר בשנת 2006 כאשר מובילי השוק אלמו וריטשל איחדו כוחות תחת

משאבות Alcatel

מה כדאי לדעת על משאבות ואקום אלקטל Alcatel? Alcatel Vacuum Technology France או Alcatel / Adixen היא ספק מוביל של מוצרים, פתרונות ושירותים בטכנולוגיית ואקום

משאבות CTI

מה כדאי לדעת על משאבות ואקום סי.טי.אי קריוגניות קריו CTI-Cryogenics Cryopumps? CTI-Cryogenics היא המובילה העולמית בטכנולוגיית ואקום גבוה קריוגני. CTI בונה מגוון רחב של משאבות קריו-משאבות

משאבות Pfeiffer

מה כדאי לדעת על משאבות פפייפר ואקום Pfeiffer Vacuum? חברת פייפר ואקום Pfeiffer Vacuum מייצגת פתרונות ואקום חדשניים ומותאמים אישית ברחבי העולם, שלמות טכנולוגית, ייעוץ

משאבות Welch

מה כדאי לדעת על משאבות וולש? משאבות וולש Welch by Gardner Denver מספקת משאבות ואקום מתקדמות עבור יישומים רבים במעבדות כימיות וביולוגיות, כמו גם לייצור

משאבות ThermoFisher

מה כדאי לדעת על משאבות תרמו-פישר? תרמו-פישר סייטיפיק (Thermo Fisher Scientific Inc) היא ספקית אמריקאית של מכשירים אנליטיים, פתרונות מדעי החיים, אבחון מיוחד, שירותי מעבדה,

משאבות Leybold

מה כדאי לדעת על משאבות ליבולד? מאז הקמתה בשנת 1850, חברת לייבולד תרמה להיסטוריה התעשייתית של תעשיית הוואקום העולמית באמצעות ההמצאות פורצות הדרך שלה. מהיישומים

איטום דליפות

לאטום טוב יותר דליפות ואקום ולחסוך כסף! מערכות ללא דליפות זולות יותר לרכישה ולהפעלה – והן גם מגנות על הסביבה. דליפות שניתן למנוע במערכות ואקום

משאבות Trillium

משאבות הוואקום של חברת Trillium מהטובות בעולם חברת SDA-TECH גאה להיות הנציגה הבלעדית של חברת TRILLIUM בישראל. חברתנו נותנת בבלעדיות  שירות למשאבות הקריו של CTI,

תמיכת לקוחות

תמיכת הלקוחות של חברת SDA-TECH למשאבות הוואקום ושאר מוצרי החברה הנה מהטובות בתעשיה התמיכה והשירות של חברת SDA-TECH ללקוחותינו אינו נפסק לאחר הקנייה והתקנת המוצרים

תוכנת SLRP

תוכנה חדשה לתכנון מערכות Liquid Ring Pump לחיסכון בזמן ולשיפור השירות פתרון חדשני מחברת SDA-TECH מחולל מהפכה בתחום הרכישה של משאבות טבעות מים (Liquid Ring

משאבות בקר

מה כדאי לדעת על משאבות בקר BECKER ? תאגיד משאבות באקר הוא יצרן מוביל של משאבות ואקום, מדחסים ומפוחים רגנרטיביים.  תאגיד משאבות באקר ממשיך לדחוף

משאבות בוש

מה חשוב לדעת על משאבות בוש BUSCH? בוש משאבות ומערכות ואקום היא יצרנית עולמית מובילה של משאבות ואקום, מפוחים, מדחסים ומערכות מותאמות אישית בטכנולוגיית ואקום.

משאבות אדוורדס

מה כדאי לדעת על משאבות אדוורדס? משאבות אדוורדס EDWARDS היא מהחברות הוותיקות והמובילות בתחום משאבות הוואקום.  עם למעלה מ-100 שנים של מורשת עשירה, אדוארדס הוא השותף

שיפוץ משאבות מובילות

אנו מבצעים שיפוץ של משאבות ואקום של כל היצרנים המובילים בעולם חברתנו מומחית בתיקון ובשיפוץ משאבות ואקום כולל משאבות קריו (Cryogenic pumps) של כל החברות

משאבות ואקום בתערוכה

בא לפגוש אותנו בתערוכות ובכנסי התעשיה בארץ ובעולם חברת SDA-TECH היא מהמובילות בארץ בתחום משאבות הואקום וציוד הקפי.  בא לפגוש אותנו בתערוכות בארץ ובכנסי התעשיה

לקוחות-מרוצים

המלצות של לקוחות מרוצים זה הכי חשוב! ב SDA-TECH חשוב לנו שאתה כלקוח תהיה מרוצה, ואצלנו הצלחתך היא גם הצלחתנו! לקוח מרוצה יביא לנו עוד

סדנת שיפוץ משאבות ואקום

הדרכה וסדנאות לימוד על משאבות ואקום הדרכה על פעולת משאבות ואקום היא חשובה והכרחית להבנת פעולתה, לבחירה נכונה של משאבת ואקום, ולתחזוקה נכונה של המשאבה

Mils-Rotomil

משאבות ואקום ROTOMIL מחברת MIL'S מצרפת – ייצוג בלעדי בארץ על ידי SDA-TECH חברת SDA-TECH היא היבואנית והמשפצת הבלעדית בארץ של משאבות של חברת MIL'S

Mils-Evisa

משאבות ואקום EVISA מחברת MIL'S מצרפת – ייצוג בלעדי בארץ על ידי SDA-TECH חברת SDA-TECH היא היבואנית והמשפצת הבלעדית בארץ של משאבות של חברת MIL'S

משאבת ואקום

מחפשים לרכוש משאבת ואקום חדשה או משופצת? הגעתם למקום הנכון! משאבת ואקום משמשת למגוון יישומים במפעלי תעשיה כגון אחסון ודחיסה של חומרים אורגניים, ייבוש בהקפאה

משאבות ואקום

משאבות ואקום משאבות ואקום (Vacuum Pumps) הן ציוד תעשייתי או מעבדתי רב תכליתי המשמשות לשאיבה או ליצירת ריק (וואקום) בחלל או בציוד של תהליך ייצור

כללי הזהב לתחזוקת משאבת ואקום

7 כללי הזהב של תחזוקת משאבת ואקום בעיה : משאבות ואקום הן סוסי העבודה של מעבדות ומפעלים. הן מספקות את תנאי העבודה הדרושים לתהליכי ייצור

תיקון משאבת ואקום

אצלנו המרכז המעבדתי הגדול והמקצועי ביותר לתיקון ולשיפוץ משאבות ואקום. יבואנים וחברות רבות בארץ בעצם שולחים אלינו את המשאבות שלהם או משאבות שהם קיבלו מלקוחותיהם

איתור דליפות ואקום

איתור דליפות ובדיקות ואקום מאפשרים תהליכי ייצור תקינים של מוליכים למחצה (סמיקונדקטור) מומחיות וציוד איתור ואקום ונזילות ממלאים תפקיד מפתח בייצור רכיבים אלקטרוניים. תהליכי ייצור

מערכות ואקום למוליכים למחצה

מערכות ואקום למוליכים למחצה – סמיקונדקטור: החשיבות של רכיבים איכותיים לניקיון בייצור ייצור מוליכים למחצה דורש נקיון מירבי בכל שלבי הייצור. הדרישות לדיוק בתצהיר חומרים,

חשיבות תחזוקת משאבות ואקום

החשיבות של תחזוקה מונעת של משאבות ואקום משאבות ואקום ממלאות תפקיד חשוב במגוון רחב של יישומים תעשייתיים ומדעיים, כולל עיבוד כימי, אריזות מזון, ייצור מוליכים

עצות וטיפים לתחזוקת משאבת ואקום

החשיבות של תחזוקת משאבת ואקום קיים כיום מגוון רחב של משאבות ואקום המתאימות למגוון יישומים. במשך עשרות שנים, משאבות אטומות שמן נחשבו לסוס העבודה המועדף

מבוא למשאבות ואקום

מבוא למשאבות ואקום בעת תכנון או הפעלה של מערכת ואקום, חשוב להבין את תפקידן של משאבות הוואקום. נסקור את הסוגים הנפוצים ביותר של משאבות ואקום,

בחירת משאבת ואקום נכונה

משאבת ואקום היא מכשיר השואב אוויר או גז ממיכל ליצירת ואקום חלקי או מלא במערכת. האוויר נשאב על ידי ירידה הדרגתית בלחץ בחלל הסגור. המולקולות

משאבת חום של בוש

מחפשים פתרון לחיסכון בחשמל לחימום מים במפעל שלכם? אחת ההוצאות הגדולות של כל מפעל תעשייתי הוא חשבון החשמל על השימוש במכשור וציוד החשמלי במפעל ובעיקר

אספקת שמנים לתעשייה

זקוקים לשמנים למשאבות הואקום שלכם? הגעתם למקום הנכון! ברוב מפעלי התעשייה בישראל משתמשים בשמנים שונים לצורכי פיתוח וייצור. השמנים לתעשייה משמשים למגוון פעולות כמו קירור,

מכשיר אריזה בואקום

זקוקים לציוד אריזה איכותי למוצרים המפעל שלכם? אריזת מוצרים מתבצעת במגוון דרכים כאשר הדרך היעילה והמומלצת ביותר היא אריזת הואקום. הואקום מונע חדירה של חמצן

משאבות וקום טבולות שמן

מחפשים משאבות ואקום מסיביות? זקוקים לחלקי חילוף למשאבות? עבודה עם משאבות ואקום לתעשייה הפכה בשנים האחרונות לחובה עבור תעשיות רבות כגון תעשיית ייצור התרופות, תעשיית

משאבת ואקום ניידת

צריכים משאבת ואקום שתוכלו להעביר מחדר לחדר? משאבת ואקום ניידת היא אחת ממשאבות הואקום המתקדמות ביותר והיא מספקת לכם את האפשרות לתפעל מספר חללי עבודה

משאבת ואקום לנוזלים

מחפשים משאבת ואקום שקטה ואיכותית? אתם בדיוק במקום הנכון! משאבת ואקום לנוזלים קטנה, יכולה לספק לכם מענה לפעולות ייצור או פיתוח במפעל שלכם. משאבות הואקום

משאבת לחץ גבוה

צריכים התקנה של מערכות שאיבה קומפלט ללחץ מים? משאבת לחץ גבוה מייצרת לחץ מים היכול להגיע לרמות גבוהות של ספיקת מים עם טמפרטורות מקסמיליות של

מפרידים למשאבות וקום

משאבות הואקום שלכם זקוקות לחלקי חילוף איכותיים? משאבות ואקום תעשייתיות פועלות בדרך כלל באופן אינטנסיבי ולכן דורשות תחזוקה הולמת ומקצועית באופן שוטף. אם משאבת הואקום

משאבות מים דיאפרגמה

צריכים משאבת דיאפרגמה הפועלת על מים? הגעתם למקום הנכון! משאבות מים דיאפרגמה משמשות למגוון רחב של מפעלי תעשייה בתחום שונים כגון תחום ייצור התרופות, ייצור

מסננים למשאבת וקום

מחפשים אביזרים וחלקי חילוף למשאבות ואקום? אתם במקום הנכון! אם גם במפעל או במעבדה שלכם, משאבות הואקום מהוות את הבסיס לעבודה היום יומית, אתם חייבים

איך עובד ואקום

רוצים לדעת איך העובד הואקום במשאבה שלכם? משאבות הואקום נמצאות כמעט בכל מפעל תעשייתי בישראל וכיום ניתן לראות אותן גם במעבדות מחקר. איך עובד ואקום

סוגי משאבות ואקום

זקוקים למשאבת ואקום שתתאים לצרכים שלכם? משאבות הואקום לתעשייה מתחלקות לסוגים עיקריים: משאבות ואקום מכניות ומשאבות ואקום הפועלות על סילון. ניתן להתאים סוגי משאבות ואקום

משאבת ואקום רפואית

מחפשים משאבת ואקום איכותית למחלקות רפואיות? משאבות הואקום מספקים מענה למגוון רחב של פעולות תעשייתיות ורפואיות בבתי חולים, מרפאות ומפעלי תעשייה בתחום התרופות והציוד הרפואי.

קומפרסור הליום למשאבת ואקום

צריכים קומפרסור איכותי לתעשייה שלכם? יש לנו פתרון בשבילכם! קומפרסור הליום למשאבת ואקום מביא איתו יתרונות רבים לביצוע פעולות דחיסת אוויר למגוון רחב של תחומי

משאבת ואקום טבעת מים

מחפשים משאבת ואקום איכותית למפעל שלכם? אחת ממשאבות הואקום הנפוצות ביותר היא משאבת ואקום טבעת מים היוצרת ואקום בחללים תעשייתיים. המשאבה מונעת באופן חשמלי והיא

מסננים למשאבות ואקום

צריכים להחליף את המסננים של משאבות הואקום? הגעתם למקום הנכון! מסננים למשאבות ואקום מונעים חדירה של חלקיקי אבק הנשאבים לתוך מערכת המשאבות ושוחקים את החלקים

מערכות למשאבת ואקום

זקוקים להתקנה של מערכת ואקום מקצועית? מערכות למשאבת ואקום פועלת במגוון תחומים וניתן לראות את המערכות הללו במפעלים פרטיים וציבוריים. המערכת יכולה לכלול משאבות מכניות

משאבות דיאפרגמה פנאומטיות

צריכים התקנה של משאבת דיאפרגמה מקצועית? אתם במקום הנכון! משאבות דיאפרגמה פנאומטיות מספקות יכולת של יניקה ללא צורך בנוזל כאשר הן פועלות על חשמל ועל

מפרידים למשאבות ואקום

משאבות ואקום הן חלק בלתי נפרד מתעשיות שונות והן נמצאות בשימוש בענפים מגוונים, ממזון ותרופות, דרך אלקטרוניקה ועד לתעשייה האווירית. כדי לשמור על משאבות הואקום

פילטרים למשאבת ואקום

פילטר למשאבת ואקום הוא אחד החלקים החשובים ביותר להגנה על משאבת הוואקום שלכם מפני נזקים שעלולים להיגרם מחדירת לכלוך וחלקיקים זעירים לתוך משאבת הוואקום. חלקיקים

מסנן שמן למשאבות ואקום

משאבות ואקום עלולות להתקל בתקלות שונות ובלתי צפויות. אחת הנפוצות וההרסנית שבהן היא חדירת חלקיקים זעירים לתוך המשאבה. אם אתם מחפשים אחר הפתרון היעיל ביותר

מפריד שמן למשאבות וקום

אם העסק שלכם עובד עם שמנים מסוגים שונים, עליכם לדאוג להתקנת מפריד שמן למשאבות וקום. תפקידו העיקרי של מפריד השמן הוא להפריד בין שמנים שונים

אביזרים למשאבת ואקום

מפעלים תעשייתיים רבים משתמשים במשאבות ואקום והן מהוות חלק משמעותי מתהליכי ייצור במגוון רחב של תעשיות. חברת SDA-TECH עוסקת בתחום משאבות הוואקום מזה שנים והיא

משאבות בוסטר

יש לכם תקלה במשאבת הבוסטר בבניין? צריכים להתקין משאבה חדשה? משאבות בוסטר משמשות לאיזון לחצי מים בבניינים ובמבנים והן מהוות את הבסיס למערכת מים תקינה

פילטר שמן למשאבת ואקום

מחזיקים משאבת ואקום במפעל שלכם? זקוקים לחלקי חילוף איכותיים? חלקי חילוף למשאבת ואקום תוכלו להזמין מאחת החברות המובילות בישראל בתחום – חברת SDA-TECH המייבאת חלקי חילוף למוצרים

טיפול בגזי תעשייה

נדרשים לעמוד בתקנות סביבה נוקשות? יש לנו פתרון בשבילכם! אחת הדרכים עבור מפעלי תעשייה לעמוד ברגולציות מחמירות היא באמצעות טיפול בגזי תעשייה. אנחנו בחברת SDA TECH מביאים

מערכות ואקום מרכזיות

זקוקים למערכת ואקום למרכז רפואי או קליניקה? אתם בדיוק במקום הנכון! מערכות ואקום מרכזיות מספקות תפקיד חשוב במעבדות רפואיות, בתי חולים, ומתקנים רפואיים בהם נדרש

חלקים למשאבות ואקום

מחפשים חלקים וחלפים למשאבות ואקום? הגעתם בדיוק למקום הנכון! אנחנו בחברת SDA-TECH מציעים לכם את חלקי החילוף הטובים ביותר למשאבות ואקום מכל הסוגים. בקטלוג המוצרים שלנו

אביזרים למשאבות ואקום

מחפשים ספק קבוע לאביזרי משאבות ואקום? אתם במקום הנכון! אביזרים למשאבות ואקום הם חיוניים לשיפור היעילות של המשאבות והם כוללים רכיבים שונים המסייעים למפעלי תעשייה

Stokes משאבות

מחפשים משאבת ואקום מקצועית? הגעתם בדיוק למקום הנכון! משאבות הואקום מהוות בסיס חשוב למגוון פעולות במפעלי תעשייה ולכן כאשר באים לבחור משאבת ואקום למפעל, חשוב

גלאי דליפות

צריכים גלאי לזיהוי דליפות גזים או נוזלים? הגעתם בדיוק למקום הנכון! אנחנו בחברת SDA-TECH מספקים גלאי דליפות מהחברות הגדולות ביותר, אשר מספק מענה מצויין ואמין למפעלי

ציוד ואקום

צריכים ציוד מקצועי למשאבות הואקום במפעל שלכם? יש לנו פתרון בשבילכם! ציוד ואקום מקצועי תוכלו להזמין דרך הצוות שלנו בחברת SDA-TECH הנחשב למנוסה ביותר עם וותק

משאבות ואקום לתעשייה

מחפשים חברה מקצועית למשאבות ואקום? הגעתם למקום הנכון! משאבות ואקום לתעשייה משמשות למגוון יישומים במפעלי תעשיה כגון אחסון ודחיסה של חומרים אורגניים, ייבוש בהקפאה של

משאבות ואקום יבשות

צריכים משאבות ואקום לשעות עבודה רבות? יש לנו פתרון עבורכם! משאבות ואקום יבשות נחשבות למשאבות חזקות במיוחד המאפשרות עבודה אינטנסיבית לטווח הארוך ומספקות מענה למפעלי

שיפוץ משאבות

משאבת ואקום במפעל שלכם זקוקה לשיפוץ מקצועי ואמין? שיפוץ משאבת ואקום דרוש תקופתית על מנת לבצע בדיקה ולבחון אם צריך להחליף ולחדש חלקים פגומים, מסננים,

משאבות ואקום למעבדה

מנהלים מעבדה במפעל שלכם או במוסד המחקר? זקוקים למשאבת ואקום מקצועית ואמינה למעבדה שלכם? משאבות ואקום למעבדה מספקות תנאי ואקום למשימות מעבדתיות בעלות דרישות גבוהות

שמן למשאבות ואקום

צריכים להחליף שמן במשאבות הואקום שלכם במפעל? יש לנו פתרון בשבילכם! שמן למשאבות ואקום הוא שמן מינרלי בעל צמיגות גבוהה יחסית והוא מותאם באופן ייעודי

משאבת דיאפרגמה

מחפשים משאבות דיאפרגמה איכותיות? הגעתם למקום הנכון! משאבת ואקום דיאפרגמה משמשת אלפי תעשיות בישראל במגוון תחומים כגון מוסכים, תעשיות שפכים, פרמצבטיקה, ייצור מזון, ייצור יין,

שירות וחלקים

אביזרי ואקום, שמנים ושירותים השוק והתעשיה מתקדמים לשימוש נרחב והולך בטכנולוגיות וואקום, שיעניקו לו יעילות גבוהה וישמשו למגוון רחב של שימושים.  חברת SDA-TECH משווקת את

משאבות יבשות

צריכים משאבות ואקום לשעות עבודה רבות? יש לנו פתרון עבורכם! משאבות ואקום יבשות נחשבות למשאבות חזקות במיוחד המאפשרות עבודה אינטנסיבית לטווח הארוך ומספקות מענה למפעלי

משאבות רטובות

מידע על משאבות ואקום רטובות אנו מספקים מבחר של משאבות ואקום רטובות ממיטב היצרנים בעולם, וכן תחזוקה והתקנה. משאבות ואקום רטובות עושות שימוש במים או